מיסוי מערכת סולארית

כאשר מדברים על התחום של חשמל סולארי בישראל נוהג לדבר על הפוטנציאל האדיר והטבעי של ישראל בתחום, על הפיתוחים הטכנולוגיים המשמעותיים שיוצאים מהאקדמיה והמגזר העסקי בישראל בתחום זה ועל תחנות הכוח הגדולות שאמורות לקום אך עדיין לא מצליחות להתקדם.

כולם נושאים חשובים וחלק מהתהליך השאפתני להגיע ליעד שהציבה ממשלת ישראל לפני שנים אחדות – ייצור 10% מהחשמל בישראל ממקורות אנרגיה מתחדשים עד שנת 2020.

אך היבט אחד שלא מדובר בו רבות, למרות שהוא חשוב מאוד לכדאיות הכלכלית של המערכות ולחישובים הפיננסיים השונים, הוא מיסוי מערכת סולארית.

על מנת לקדם התקנת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות ברחבי ישראל, ממשלת ישראל בהובלת רשות החשמל מציעה לבעלי מערכות ויזמים תעריפי ייצור מיוחדים וגבוהים עבור כל קוט"ש חשמל שייוצר מהשמש.

התעריפים הגבוהים ביותר הם למערכות סולאריות ביתיות של עד 15 קוט"ש (להן מכסות הייצור הנמוכות ביותר) והתעריפים יורדים ככל שעולים בגודל המערכות – מסחרית קטנה (עד 50 קוט"ש), מסחרית בינונית (מעל 50 קוט"ש ועד 5 מגה-וואט) ותחנות כוח גדולות של מעל 5 מגה-וואט כושר ייצור.

מערכת סולארית מייצרת הכנסה – מה לגבי המס?

לאחר התקנת מערכת סולארית, בכל גודל והספק, היא מתחילה לייצר לבעליה הכנסות שוטפות בדמות תקבולים מחברת החשמל עבור כל קוט"ש חשמל מיוצר.

נכון שעוד יש צורך להחזיר את ההשקעה הלא מבוטלת על רכישת והתקנת המערכת, אך בכל זאת מדובר על הכנסה שנוצרת. לכן אי אפשר שלא להתייחס לנושא של מיסוי מערכת סולארית – המדינה ורשות המיסים לא יכולות שלא להתייחס לכך כמובן.

כל הכנסה חייבת באופן כללי ועקרוני בתשלום מס הכנסה מתאים, כך שגם החשמל הסולארי חייב בתשלום מס כי הוא מייצר הכנסה לבעלי המערכת.

אך כאמור, המדינה רוצה לעודד את התקנתן של כמה שיותר מערכות סולאריות, כך שבמסגרת התמריצים היא מציעה הטבות מיסוי מערכת סולארית מסוימות – בעיקר למגזר הפרטי ולמערכות סולאריות פרטיות קטנות.

פירוט הטבות המס על ייצור חשמל פוטו-וולטאי

מערכות סולאריות פוטו וולטאיות ביתיות מוגדרות מערכות בהספק ייצור של עד 15 קוט"ש, כאשר החשמל נמכר לחברת החשמל דרך מערכת ההולכה הארצית ובתמורה לכ-2 ש"ח לכל קוט"ש מיוצר.

כחלק מהתמריצים להתקנת המערכות, המדינה לא רוצה לגבות את המס על ההכנסות הללו מהתחלה, מה שיוביל להפחתת הכדאיות הכלכלית של המערכות ולהארכת זמן החזר ההשקעה.

הטבות המס לבעלי מערכות סולאריות רלבנטיות למערכות ביתיות, עם הגבלה של עד 4 קילו-וואט חשמל מיוצר – רק הספק של עד 4 קילו-וואט מקנה הטבות מיסוי מערכת סולארית. ההטבות במיסוי הן כדלקמן:

  • פטור מתשלום מס הכנסה על התקבולים עבור החשמל הסולארי – כל עוד הספק המתקן הוא עד 4 קילו-וואט וסה"כ ההכנסות ממכירת החשמל נמוך מסכום שנתי של 18,000 ש"ח.
  • הפטור מתשלום מיסוי מערכת סולארית יינתן רק למשקי בית פרטיים, כאשר ההכנסה מהחשמל אינה מהוה עסק או משלח יד של בעלי המערכת – הטבות המס לא רלבנטיות אם כך לעסקים.

מה המיסוי על הכנסות מעבר ל-18,000 ש"ח בשנה

אם ההכנסות השנתיות ממכירת החשמל הסולארי עלו על 18,000 ש"ח, הפטור של מיסוי מערכת סולארית יופחת בהתאם להפרש בין המגבלה להכנסות בפועל – אם חרגתם ב-1,000 ש"ח, הפטור יהיה רק עד לגובה של 17,000 ש"ח וכן הלאה.

במקרים אלו, מיסוי מערכת סולארית יהיה על פי שיעור המס השולי הרלבנטי ליחיד (מינימום של 30%). אפשר לבחור לשלם מס אחיד על ההכנסה בשיעור של 10%, אך זה פחות רלבנטי למערכות הביתיות הקטנות.

מיסוי מערכת סולארית לעסקים

מיסוי מערכת סולארית עסקית אינו מקנה הטבות כפי שקיימות לפרטיים, אך מערכות שהותקנו החל מינואר 2009 ועד סוף 2013 זכאיות לפחת מואץ של 25% שנתי.