תנאים למימון חשמל סולארי

מערכת לייצור חשמל סולארי איננה עניין זול, אפילו לא לאחר ההוזלות המשמעותיות בתחום בשנים האחרונות – הודות לכניסת יצרניות סיניות לשוק והעברת פסי ייצור מהמערב לסין.

לכן במקרים רבים, בין אם מדובר על מערכת ביתית קטנה של 4 KW או על מערכת מסחרית בינונית של 50 KW, נדרש מימון מערכת חשמל סולארי. המימון הדרוש הוא כמובן פועל יוצא של סוג וגודל המערכת המותקנת, כאשר במערכות עם הספקים גדולים (50 ומעלה) יחסית מדובר כבר על עלויות של מאות אלפי שקלים.

חלק מהמימון של חשמל סולארי ניתן לראות במדיניות התעריפים של מדינת ישראל ורשות החשמל מטעמה. אלו תעריפי הייצור המיוחדים הנקבעים למערכות בקטגוריות הגדלים (הספקים) השונות ומאפשרות בסופו של דבר להרוויח מהתקנת המערכת.

אך על המערכת עצמה יש לשלם כמובן מראש ותעריף הייצור משמש להחזר ההשקעה אחרי כמה שנים ורק אז לרווחים – כך שיש צורך במקורות מימון עצמיים או חיצוניים.

חשוב לציין כי למרות החשיבות הגדולה של פיתוח התחום הסולארי ושל אנרגיות מתחדשות בכלל בישראל, המדינה לא עושה מספיק על מנת לעודד גורמים פיננסיים להציע אפשרויות מימון למערכות חשמל סולארי.

דרישות למתן מימון למערכות סולאריות

כמובן שהתנאים למימון חשמל סולארי משתנים ממוסד פיננסי אחד למשנהו, אך באופן כללי ישנן כמה דרישות  שאפשר לצפות לראות בבקשה לקבלת הלוואה לצורך זה.

  • פרטים פיננסיים על הנכס: הכוונה היא לנתונים לגבי שעבודים העומדים ל הנכס עליו תותקן המערכת, משכנתאות עומדות, הלוואות קשורות לנכס, שווי הנכס עצמו וכן הלאה.
  • פרטים אישיים/עסקיים: הגוף המלווה ידרוש לקבל פרטים מלאים אודות בעלי המערכת – לפרטיים הכוונה היא לשמות, תעודות זהות, הכנסות (משכורות או מסמכים מתאימים לעצמאיים), תחום עיסוק ועוד. עבור עסקיים הכוונה היא מספרי העסק ודו"חות כספיים רלבנטיים.
  • ערבים: מלווים מסוימים עשויים לדרוש העמדת ערבים לצורך קבלת מימון למערכת סולארית.
  • הנכס עליו תותקן המערכת הסולארית חייב להיות בעל טופס 4 לאישור אכלוס.
  • תדפיסי בנק רלבנטיים ועדכניים.
  • צירוף עותק של החוזה המאושר מול חברת החשמל – זו ההתחייבות של המדינה לשלם את התעריף המיוחד לתקופה מוגדרת של 20 שנה.
  • הצגת רכישת ביטוח מתאים למערכת הסולארית.

שעבוד תשלומי ייצור החשמל

היבט נוסף של התנאים למימון חשמל סולארי הוא שעבוד של התשלומים מחברת החשמל לגוף המלווה – כך שהגוף שהלווה ללקוח את הכסף יקבל בפועל את התשלומים על יצור החשמל, עד להחזר ההלוואה אז יעברו התשלומים ישירות לבעל המערכת.

זה אפשרי כיום לאחר שינויים רגולטוריים שביצעה המדינה, מה שמאפשר לרשום בפרטים מול חברת חשמל כי התשלומים יעברו לחשבון בנק מסוים שאינו של בעל המערכת.

שיעורי המימון למערכות סולאריות

באופן כללי, ניתן כיום לקבל מימון בשיעור של כ-70%-80% משווי המערכת – שימו לב שלא תמיד המימון הוא גם להתקנה אלא רק למערכת עצמה.

זהו שיעור מימון יפה ויעיל בהתחשב בעלויות המערכות כיום. אך כמובן שחשוב לשים לב לתנאי ההלוואה ולמגבלות מסוימות המיושמות  על ידי הגורמים המלווים השונים.

אפשרויות מימון למערכות סולאריות

כאמור, הבנקים וגופים פיננסיים אחרים לא נכנסו בכל הכוח למימון התחום הסולארי – בעיקר לא למגזר משקי הבית. למעשה, רק בנק אחד מציע כיום מסלולי מימון ייעודיים לרכישת מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות, עם מסלולים מיוחדים למערכות פרטיות, לעסקים או חברות בתחומי חקלאות או נדל"ן (הרבה שטחי גג פנויים) וליזמים בתחום הסולארי.

כמו כן, ניתן לקחת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית לכל מטרה וכך לממן את המערכות הסולארית – לרוב על בסיס ריבית הפריים בתוספת מרווח של כמה אחוזים. לחלופין, חלק מהחברות הסולאריות עצמן מציעות מימון חשמל סולארי בתמורה לקבלת ההכנסות מהייצור למשל תקופה/סכום מסוימים.

ראו גם:

מהי עלותה של מערכת סולארית?