ייצור חשמל סולארי יקוזז מתשלום החשמל

בעוד התחום הסולארי בישראל מתפתח, צובר עניין בציבור אך בפועל לא מגיע להיקפי הייצור שדובר עליהם לפני כחמש שנים, נעשים שינויים בתחום ובהסדרה שלו באופן שוטף.

תוספת חדשה לתחום המורכב של ייצור חשמל סולארי פרטי היא הסדר חדש, "מונה נטו" שמו, אשר רשות החשמל הסדירה אותו לקראת סוף 2012.

מהותו של ההסדר החדש היא קיזוז החשמל הסולארי שיוצר במערכות פרטיות מחשבון החשמל שנצרך בפועל לאותו גורם פרטי. כמו כן, לחברת החשמל יותַר לגבות עמלה קטנה של עד 4.5 אגורות מהזיכוי בפועל על החשמל הסולארי.

על פי ההסדר חדש, עודף בחשבון לטובת החשמל הסולארי – לטובתו של הלקוח כמובן, קרי יותר ייצור סולארי מאשר צריכת חשמל בפועל – יהיה ניתן לצבור את היתרה החיובית למשך תקופה של שנתיים ויהיה ניתן אפילו להעבירה לצרכן אחר.

מה הבשורה בהסדר הקיזוז החדש?

באופן כללי, כאשר מציינים את מהות ההסדר החדש ניתן שלא להבין מיד מה המשמעות שלו לענף החשמל הסולארי וליצרנים הפרטיים. אך בפועל השפעתו עשויה להיות מהותית וזו בהחלט נקודת מפנה חשובה בתחום החשוב והרלוונטי הזה.

העובדה שכעת ניתן, בהסדר רשמי של רשות החשמל בתור נציגת מדינת ישראל בניהול משק החשמל, לקזז את החשמל הסולארי מחשבון צריכת החשמל מאפשרת להימנע ממכסות הייצור שהיו אחת הבעית של השוק לאורך השנים.

הכוונה היא שעם יישום ההסדר החדש לגבי יצרנים פרטיים, למדינה אין את הצורך הבעייתי מבחינתה להתחייב ל-20 לתעריף ייצור יקר משמעותית מהמחיר אותו משלמים הצרכנים ושאותו מקבלת חברת החשמל. בצורה זו לא צריך מכסות ייצור ייעודיות ומיוחדות אלא ניתן בעיקרון לאפשר לכל יצרן פרטי שרוצה להתקין מערכת ייצור חשמל פוטו-וולטאית על גגות בישראל.

עם זאת, להסדרה החדשה בכל זאת הוקצו 400 מגה-וואט וזאת על מנת לנהל בצורה יעילה ומבוקרת את ייצור החשמל בישראל. בנוסף, ההסדר החדש מוגבל כרגע לבעלי מונה תעו"ז (בעיקר צרכני חשמל תעשייתיים, מסחריים וכיוצא באלו).

עמלה סולארית לחברת חשמל

הסעיף המאפשר לחברת החשמל לגבות מהקיזוז (מהזיכוי על עודף ייצור לעומת צריכה) עד 4.5 אגורות לקוט"ש מיוצר כעמלה הנובעת מהוצאות של החברה לשימוש ברשת החשמל ומרכיבים נוספים משפיעה כמובן על המחיר הסופי של קוט"ש חשמל סולארי עבור היצרנים הפרטיים.

חלק זה של ההסכם נובע מכך שהמערכות הסולאריות שבנידון הן מערכות בהן החשמל משמש לצריכה עצמית של היצרן – למשל מפעל – אך בהתאם למזג האוויר, דרישות צריכה וכיוצא באלו, יש מצבים בהם חברת חשמל תצטרך לתת גיבוי חשמל מהזרמה רגילה מהרשת הארצית.

לכן הותר לחברת החשמל לגבות 1.5 אגורות מהזיכוי בעבור כל קוט"ש סולארי, עבור עלויות חברת חשמל בהקשר זה. בנוסף, יצרנים שיבחרו לשמור את היתרה החיובית שלהם לעד שנתיים יספגו עמלה של עוד 3 אגורות לכל קוט"ש סולארי (ייצור עודף לעומת הצריכה) כי אותו יצרן/צרכן משתמש ברשת חברת החשמל למעשה בפעולה זו.

משמעות נוספת של ההסדר החדש לגבי חשמל סולארי פרטי היא שיצרן סולארי אשר יש לו יתרת חשמל חיובית, יכול כעת למכור אותה לצרכן אחר. אך בהסדר מוגדר כי מכירה כזו תאפשר ליצרן המקורי לגבות רק את רכיב ייצור החשמל שעומד על 37 אגורות לקוט"ש – זאת בגלל שבמקרה זה הוא משמש מבחינה טכנית ומעשית כתחנת כוח.

החברות הסולאריות מתנגדות

החברות הסולאריות הפעילות בשוק כיום מתנגדו להסדר החדש שבו ייצור חשמל סולארי יקוזז מתשלום החשמל, זאת בעיקר נוכח העובדה שההסדר אוסר על צרכנים לשתף פעולה יחד לצורך ניצול שטחים – למשל להתאגד יחד כמה גופים ולייצר לבד את החשמל שהם צורכים תוך התקזזות פנימית ביתרות ייצור חיוביות.