אנרגיה ירוקה – אנרגיה הידראולית

אמנם בישראל תחום האנרגיות המתחדשות זוכה להד תקשורתי ומעשי בעיקר בהיבט של אנרגיה סולארית ומעט מתקני ייצור מאנרגיית רוח, אך בפועל מבין 4 האנרגיות המתחדשות המרכזיות דווקא אנרגיה הידראולית או הידרואלקטרית היא שמציעה כיום יעילות גבוהה והיא מיושמת כמובן כבר שנים רבות ברחבי העולם.

אנרגיה הידראולית היא ייצור חשמל באמצעות מים, למשל באמצעות סכרי ענק, זהו ייצור חשמל ממקור מתחדש, ללא זיהום אוויר וללא שריפת דלקים פוסיליים, אך בהחלט יש לחלק מתחנות הכוח הללו השפעה סביבתית לצד היתרונות הרבים.

למעשה, אנרגיה הידראולית שימשה את בני האדם עוד הרבה לפני שגילו את האפשרויות להפקת חשמל. כבר לפני אלפי שנים בני אדם נעזרו בכוח האדיר של המים לטחינת קמח ולשאר שימושים בחיי היומיום.

הניגוד לישראל, יש מדינות בהם המים זורמים בשפע אדיר ולכן יש שלל אפשרויות יעילות וכדאיות כלכלית להפיק חשמל בצורה זו.

באיסלנד למשל רוב החשמל ממגיע מתחנות הידרואלקטריות והשאר מאנרגיה גיאותרמית ובארה"ב אנרגיה הידראולית מהווה 7% מסך ייצור החשמל.

ייצור חשמל סטנדרטי באמצעות כוח המים

בעוד שתחום האנרגיה הסולארית עושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ושונות מבחינה פיזיקלית מייצור חשמל בתחנות כוח סטנדרטיות הפועלות על בסיס שריפת דלקים, אנרגיה הידראולית או הידרואלקטרית כוללת ייצור חשמל בשיטות סטנדרטיות אך בעזרת כוח המים.

בתחנות כוח או מתקני ייצור הפועלים על בסיס כוח הידרואלקטרי המים מסובבים טורבינות שבתורן מפיקות את החשמל – בצורה זהה לתהליך שקורה בתחנות כוח דלקיות. ההבדל כמובן הוא שבתהליך זה אין פליטת מזהמים לאוויר, אין הסתמכות על רכישת דלקים תלותית ומקור האנרגיה הוא מתחדש.

חשמל בחינם – מעבר לעלויות ההקמה, אחזקה והולכה

יתרון מובהק של שימוש אנרגיה הידראולית לייצור חשמל על פני שימוש בדלקים, מעבר ליתרונות הסביבתיים הברורים, הוא שהחשמל המיוצר הוא ללא עלות – בערך.

יש כמובן עלויות שעשויות להיות גבוהות מאוד של הקמת מתקן הייצור – סכר לתחנת כוח למשל – ועלויות של אחזקה, תפעול והולכת החשמל, אך ברגע שרכיב רכישת הדלקים יוצא מהמשואה החשמל הרבה יותר זול לייצור בטווח הארוך.

חשמל מאנרגיה הידרואלקטרית

ייצור חשמל באמצעות הידרואלקטריים עושים שימוש באנרגיה הידראולית, כאשר הטכנולוגיות עובדות כך שהן פועלות על בסיס כוח הגרביטציה שנוצר מנפילת מים ממקום גבוה למקום נמוך יותר או מהכוח של זרימת מים.

מבין האנרגיות המתחדשות זוהי השיטה הנפוצה ביותר עם היקפי ייצור גלובליים של כ-3,500 טרה-וואט בשנה או 16% מהצריכה העולמית.

סין היא כיום המדינה המובילה בייצור חשמל באמצעות אנרגיה הידראולית, לאחר הקמת סכרי ענק (כגון סכר שלושת הערוצים העצום) במדינה שהחלו לפעול בשנים האחרונות.

בפשטות, אנרגיה הידראולית או הידרואלקטרית מנצלת את כוח המים להנעת טורבינות לייצור חשמל, כאשר אלו השיטות הנפוצות ליישום האנרגיה הזו לחשמל:

  • סכרים הידרואלקטריים: בונים סכר גדול שאוגר מאחוריו המון מים, המים האלו מוזרמים בהפרשי גובה משמעותיים ומניעים טורבינות ענק לייצור חשמל.
  • הידרואלקטריות בזרימת מים: טכנולוגיה שמשמשת בעיקר בנהרות ואזורי ים רדודים, מניחים טורבינות בתוך אזורים עם זרמים חזקים והמים מייצרים חשמל.
  • מתקנים קטנים: עד כ-10 מגוואט, לרוב לא כוללים עצירת מים מאחוריהם באמצעות סכר.

השלכות סביבתיות של אנרגיה הידראולית

כמו כל מקור אנרגיה גם לייצור חשמל באמצעות אנרגיה הידראולית יש השלכות סביבתיות לא מבוטלות, לא במידה של שריפת דלקים אך נושאים שיש להכיר.

סכרי הענק שנבנים לצורך ניצול אנרגיה הידרואלקטרית מציפים שטחים אדירים והורסים מערכות אקולוגיות כמו גם סביבות מגורים של בני אדם.

טורבינות הידרואלקטריות בנהרות ובים פוגעים בבעלי החיים ובטבע בסביבתן, והסכרים עוצרים סחף טבעי חשוב ואת זרימת המים הטבעית בנהרות.

ראו גם:

אנרגיה תרמו-סולארית

אנרגיה פוטו-ולטאית